Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotow dla Montessori Społecznej Szkoły Podstawowej „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu w roku szkolnym 2019/2020

KLASA 7

KLASA 8


Wymagania edukacyjne dla liceum

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu w roku szkolnym 2019/2020

KLASA 1 – po szkole podstawowej

KLASA 1 – po gimnazjum

KLASA 2

KLASA 3