Wielkie lekcje

“Jeżeli pojęcie wszechświata zostanie przedstawione dziecku we właściwy sposób, wzbudzi w nim coś więcej niż zainteresowanie, ponieważ wywoła podziw i zdumienie – uczucia dużo wznioślejsze i bardziej zadowalające niż zwykłe zaciekawienie”

Mario Montessori

Edukacja Montessori opiera się na Wielkich Opowieściach, zwanych też panoramicznymi lub Wielkimi Lekcjami (choć z typowymi lekcjami nie mają wiele wspólnego). Bliższe są spektaklom teatralnym albo snuciu historii przez dawnych opowiadaczy. Wielkie Lekcje mają dzieci inspirować do poszukiwań, pytań, pomysłów na samodzielną pracę. Nauczyciel nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, nie wyjaśnia niczego szczegółowo, pozostawiając szerokie pole dla dziecka. Nie operuje zbyt trudnymi pojęciami. Jego zadaniem jest dać ogólny obraz. Wielkie Lekcje nie służą temu, żeby dzieci zrozumiały i zapamiętały wszystkie fakty, fizyczne i chemiczne prawidła i procesy. Mają one przede wszystkim dać pewien obraz, zainteresować dziecko, by chciało podążać i samodzielnie dalej szukać, rozwijać to, co ukryte w opowieści.

Powstanie Wszechświata

Pierwsza Wielka Lekcja to opowieść o powstaniu wszechświata i naszej planety Ziemi. Usiana jest eksperymentami, rozpalając wyobraźnię dziecka. Pobudzaj jego zainteresowanie dalszą nauką i chęcią poszukiwania wiedzy. Kosmos oraz powiązane z nim tematy ekscytują dzieci już od najmłodszych lat. Na etapie wczesnoszkolnym można pogłębić tę wiedzę i poprzeć ją faktami naukowymi.

 

Powstanie życia na Ziemi

Druga Wielka Lekcja to pojawienie się życia na Ziemi. Jest kontynuacją pierwszej opowieści i tego co działo się po ukształtowaniu się naszej planety. Ta lekcja to przedstawienie dzieciom osi czasu życia, długiego wykresu z informacjami o mikroorganizmach, roślinach i zwierzętach, które żyły (lub żyją obecnie) na Ziemi. Dzieci mogą doświadczyć i poznać ogromną różnorodność istnień.

Powstanie Człowieka

Trzecia Wielka Lekcja to nadejście istot ludzkich. W naszym programie umieściłyśmy, aż dwie historie. Pierwsza- przepiękna opowieść o trzech darach, które czynią ludzi wyjątkowymi: umysł do wyobrażenia, ręka do pracy i serce, które potrafi kochać. Druga o początkach cywilizacji i potrzebach wczesnych ludzi.

Historia pisma

Czwarta Wielka Lekcja to historia rozwoju alfabetu pisanego. To opowieść o niesamowitej zdolności ludzi do przenoszenia swoich myśli na papier. Rozpoczyna się od czasów, gdy ludzie nie znali jeszcze liter, ale właśnie potrzeba pozostawiania wiadomości innym skłoniła ich do poszukiwania sposobu takiej formy komunikacji. W tej lekcji zawarte są m.in. piktogramy, symbole, hieroglify, wczesne alfabety i wynalazek prasy drukarskiej.

Historia liczb

Piąta Wielka Lekcja to historia liczb, zwana także historią matematyki. Opowieść rozpoczyna się od pastuszka wypasającego swoje owce i jego pierwszych pomysłów na przeliczanie nie znając jeszcze cyfr. Dzieci poznają również pierwsze cywilizacje, które opierały przeliczanie na prostym systemie liczbowym. Kontynuują spojrzenie na różne modele rachunkowe na przestrzeni wieków, aż do dzisiejszego systemu dziesiętnego, którego używamy do teraz.

Wielka Rzeka

Opowieść o Wielkiej Rzece to metaforyczna opowieść o układzie krwionośnym człowieka i innych układach, z którymi współpracuje.

Dzięki niej uczniowie mogą analizować ciało ludzkie jako organizm

zbudowany z układów, organów, tkanek i komórek.