Plan ewakuacji

Zasady ewakuacji Zespołu Szkół Społecznych „Splot”
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Karskiego w Nowym Sączu
(wskazówki dla pracowników i uczniów)

 1. Ewakuacja rozpoczyna się po usłyszeniu sygnału alarmowego (w przypadku pożaru – sygnału dźwiękowego emitowanego przez System Sygnalizacji Pożaru Siemens, w razie innych zagrożeń – dzwonka szkolnego trwającego 1 min.).
 2. Kolejność ewakuacji: II piętro i poziom -1 (jednocześnie), I piętro, parter.
 3. Jeśli ewakuacja jest spowodowana pożarem, uczniowie zostawiają w sali lekcyjnej swoje rzeczy, pod opieką nauczyciela opuszczają pomieszczenie i szkołę.
 4. Jeśli ewakuacja spowodowana jest podłożeniem bomby na terenie szkoły, uczniowie powinni zabrać ze sobą plecaki, pod opieką nauczyciela opuszczają szkołę.
 5. Nie należy zamykać klas na klucz.
 6. W pierwszej kolejności ewakuują się osoby z klas rozmieszczonych najdalej od schodów.
 7. Ewakuacja z budynku szkolnego odbywa się (patrząc na budynek od frontu):
  • wyjściem z budynku po lewej stronie, później przez najbliższą furtkę – klasy 4, 5 i 6 SP,
  • wyjściem z budynku po prawej stronie, później przez bramę wjazdową – klasy 1-3 SP,
  • wyjściem głównym, później przez główną furtkę – pozostałe klasy.
 8. Miejscem docelowym ewakuacji szkoły jest osiedlowy plac zabaw.
 9. Po przybyciu na miejsce docelowe, obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzić obecność.
 10. Dyrektor szkoły wyznacza osobę funkcyjną, której jak najszybciej należy zgłosić stan ewakuowanych uczniów poszczególnych klas i pracowników szkoły.
 11. Uczniowie i nauczyciele pozostają na miejscu zbiórki do czasu otrzymania wskazówek.
 12. Po zakończeniu ewakuacji uczniowie pod opieką nauczycieli wracają do budynku szkolnego (lub postępują inaczej według ustaleń dyrektora szkoły).

Numery alarmowe:
– Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112
– Pogotowie Energetyczne tel. 991
– Pogotowie Gazowe tel. 992
– Pogotowie Wodociągowe tel. 994