Jury XX edycji

Skład Jury XX Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży
„Pióro Splotu”

Przewodniczący jury:

Andrzej Warzecha – poeta, krytyk artystyczny i publicysta związany z krakowskim „Dziennikiem Polskim”, gdzie jako krytyk artystyczny, literacki i publicysta kulturalny, systematycznie zamieszczał swoje krótkie utwory refleksyjno-liryczne.

Członkowie jury:

Wojciech Molendowicz – dziennikarz, redaktor, autor książek, wydawca. Pracował w czasopismach: Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Tempo”, „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”. Był redaktorem naczelnym, a obecnie jest wydawcą „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

Marek Rylewicz – dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, propagator czytelnictwa, bibliotekarz z pasją.

Sekretarz jury:

Zofia Litawa – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego. Członek Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.