mLegitymacja

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z mLegitymacji.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten dokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo złożyć wniosek o unieważnienie mLegitymacji w sekretariacie szkoły.

mLegitymacje są wydawane i unieważnianie zgodnie z §24 rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 5 września 2019 r. poz. 1700).

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android w wersji min. 6.0. oraz iOS.

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek mLegitymacja do pobrania tutaj). Wnioski należy składać w sekretariacie.
  2. Wraz z wnioskiem należy jako załącznik przesłać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Zdjęcie należy wysłać na adres: splot@splot.info w temacie wpisując: mLegitymacja. Kody aktywacyjne wydawane są według kolejności składania wniosków, do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
  3. Kody wydawane są uczniom liceum ogólnokształcącego oraz rodzicom uczniów szkoły podstawowej.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego pobrać Aplikację mObywatel uruchomić System na urządzeniu, postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji.
  5. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
  6. na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna (wniosek o unieważnienie mLegitymacji kliknij tutaj);
  7. z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo mLegitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły;
  8. w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.

 

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel: kliknij tutaj

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej: kliknij tutaj

Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów: kliknij tutaj

Wniosek o wydanie mLegitymacji: kliknij tutaj

Wniosek o unieważnienie mLegitymacji: kliknij tutaj

Wniosek o przedłużenie mLegitymacji: kliknij tutaj