Praca montessoriańska kl. 4-6

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
Konfucjusz

W klasach 4-6 w Montessori Społecznej Szkole Podstawowej „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi działającej w Zespole Szkół Społecznych „Splot” zacytowane motto stało się wyznacznikiem działań skupionych wokół realizacji treści podstawy programowej z języka polskiego. Nauczyciel języka polskiego nie korzysta z podręcznika, ćwiczeń – sam tworzy potrzebne materiały czy też karty pracy, uwzględniając potrzeby uczniów oraz specyfikę zajęć, a także tempo pracy dzieci. Wybiera przy tym metody oraz formy pracy, które wpisują się w nurt metodyki Montessori. Jest doradcą, wspiera uczniów, wskazuje im możliwości realizacji pomysłów, wyjaśnia wątpliwości, pozwala na aktywność, odpowiada na zadawane pytania. W szkole nie ma typowych lekcji – prezentacje nauczyciela są
przeplatane zajęciami wyzwalającymi aktywność uczniów poprzez organizowanie przestrzeni, w której mogą oni w praktyce wykorzystać umiejętności, w sposób twórczy uczyć się poprzez realizację różnorodnych form aktywności. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest projekt, który pozwala w inny ,twórczy sposób, poznawać szczególnie dzieła literackie, lektury szkolne. Jeden ze zrealizowanych projektów dotyczył legend. Uczniowie przedstawili swoim koleżankom i kolegom z klas 5, 6 poznane legendy w trochę innej wersji – były lapbooki, elementy wykonane z klocków Lego, teatrzyk, a nawet oryginalne drzewo związane z legendą. Ponadto uczniowie w grupach rozwiązywali zadania zawarte w TECZKACH TEMATYCZNYCH.