Kadra

mgr Małgorzata Gucwa – p.o. Dyrektor ZSS „Splot”, bibliotekarz  

mgr Julie Boudreaux – Wicedyrektor ZSS „Splot” Montessori, native speaker

mgr Karolina Bębenek – Wicedyrektor ZSS „Splot”, matematyka

Bożena Partsch – sekretarka

mgr Anna Kądziołka – psycholog

mgr Anna Szewczyk – pedagog, doradztwo zawodowe

mgr Edyta Bacia – muzyka, religia

mgr Małgorzata Balas – język angielski

mgr Justyna Blukacz – chemia

mgr Joanna Brotoń – nauczanie początkowe, nauczyciel Montessori

mgr Beata Budzik – historia, wiedza o społeczeństwie, nauczanie dwujęzyczne

mgr Agnieszka Bugajska – podstawy przedsiębiorczości

mgr Jerzy Dębicki – filozofia

mgr Wojciech Fatuła – język rosyjski

mgr Marta Jacak – historia sztuki

mgr Bartłomiej Jankowiak – nauczanie początkowe, nauczyciel Montessori

mgr Teresa Jaśkowska – język niemiecki

mgr Agata Kita – geografia, język angielski, nauczanie dwujęzyczne

mgr Piotr Kucharski – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Kulig – język polski

mgr Urszula Kulig – język angielski

mgr James Macfarlane – native speaker

mgr Angelika Nowak – nauczanie początkowe, nauczyciel Montessori

dr Łukasz Połomski – historia

mgr Krzysztof Potoczek – wychowanie fizyczne

mgr Emila Potoniec-Tokarska – matematyka, język angielski, nauczanie dwujęzyczne

mgr Andrzej Pruchnik – fizyka, informatyka

mgr Anna Rapcia – język polski

mgr Grzegorz Rapcia – język polski, wiedza o kulturze

mgr Anna Różycka-Jarmolińska – język angielski

mgr Lidia Sajdak-Gąsior – nauczanie początkowe, nauczyciel Montessori

mgr Iwona Sroka – język hiszpański

mgr Małgorzata Strojny – język francuski

mgr Magdalena Śliwa – religia

mgr Katarzyna Tomaniewska – nauczanie początkowe, nauczyciel Montessori

mgr Mirosława Wąchała – plastyka

mgr Agnieszka Wolak – język hiszpański

mgr Joanna Wójtowicz – biologia, nauczanie dwujęzyczne,

mgr Beata Załubska – chemia