Montessori Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące

Pierwsze dwujęzyczne liceum w Nowy Sączu!


Najlepsze liceum w Nowym Sączu
według Perspektyw w 2019 r.

Obecnie w szkole uczy się 233 uczniów, pracuje 42 wysokowykwalifikowanych nauczycieli z pasją, bardzo zaangażowanych we wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła posiada laboratorium komputerowe z 24 stanowiskami oraz bogatą w wydawnictwa obcojęzyczne bibliotekę. Efektem wspólnej pracy jest wysoki poziom nauczania w szkole podstawowej i liceum oraz wysoki odsetek zadowolonych z edukacji absolwentów studiujących na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą.

Aktualności

Wymiana z Izraelem – rekrutacja

Wymiana „Splotu” z Izraelem w 2021 r. Wbrew otaczającej rzeczywistości i trochę nie godząc się na nią, chcemy ogłosić rekrutację do wymiany „Splotu” ze szkołą w HakfarHayarok w Izraelu.

Warsztaty dla rodziców

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zaprasza na zajęcia dla rodziców w duchu POZYTYWNEJ DYSCYPLINY kliknij po szczegóły  

Matura w Splocie zdana w 100%

Już tradycyjnie matura w Splocie zdana w 100%. Serdecznie gratulujemy maturzystom i nauczycielom 🙂

Świetne wyniki egzaminu

Egzamin ósmoklasisty – świetne wyniki uczniów SPLOTU

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

  WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PRACY W REŻIMIE SANITARNYM

Legenda o SPLOCIE

Sztukę stawiania pytań cenimy bardziej niż gotowe odpowiedzi.

Co nas wyróżnia?

Dwujęzyczność

Nauczamy języka angielskiego na poziomie III.1.DJ oraz prowadzimy co najmniej dwa przedmioty z wykładowym językiem angielskim (do wyboru: biologia, matematyka, historia, geografia). Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach ćwiczy pamięć, usprawnia funkcje poznawcze mózgu i podnosi osiągane przez uczniów wyniki.

Nowoczesne metody

Niezamykanie się w ramach tradycyjnego systemu edukacji, indywidualne podejście do tematu oraz do ucznia. Urozmaicone metody (np. Team-teaching, Public Achievement, Socratic Seminars) uczą twórczego rozwiązywania problemów, umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych.

Współpraca międzynarodowa

Liczne wyjazdy oraz wymiany ze szkołami i instytucjami ze świata, podczas których realizowane są projekty poruszające aktualne problemy społeczne. Dają one możliwość nie tylko rozwoju umiejętności językowych, lecz także poznawanie świata, nawiązywanie przyjaźni, zwiększenie świadomości oraz tolerancji poprzez poznawanie innych kultur i tradycji.

Montessori

Doceniana na całym świecie metoda pracy z uczniem, pomaga dzieciom od najmłodszych lat rozwijać ich osobowości i potencjał, uczy samodzielnego podejmowani decyzji oraz inicjatyw, co sprawia, że wyrastają na ludzi tolerancyjnych, odważnych i świadomych swych możliwości.

absolwentów szkoły
założenie szkoły
uczniów w szkole
nauczycieli