Praca montessoriańska kl. 1-3

„Nie tylko materiał do kształcenia zmysłów, lecz także całe otoczenie przygotowane jest tak, by zachęcać dzieci, dokładnie tak samo jak w naturze kolorowe płatki kwiatów przyciągają owady, które mają wyssać ukryty w nich nektar.”

Maria Montessori

 

Otoczenie, w którym przebywa dziecko w metodzie Montessori ma za zadanie – wspomagać rozwój dziecka. Właściwie przygotowane otoczenie sprawi, że będzie się ono czuło szczęśliwe, a nauka stanie się łatwiejsza.

Otoczenie w ujęciu Marii Montessori to nie tylko budynek, ale i znajdujące się w nim rośliny i zwierzęta, zgromadzony materiał rozwojowy. Środowisko, w którym funkcjonuje ma wzmacniać i zachęcać do aktywności. Nauczyciel natomiast jest pośrednikiem, którego zadaniem jest przygotowanie możliwości wzrastania poprzez doświadczenie.

         

Praca własna

Swobodny wybór aktywności, uczy dziecko, że ma wpływ na swoje działania. Pozwala mu na zdobycie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, a to wszystko w ramach pewnych reguł. W trakcie pracy z innymi dzieci uczą się rozmawiać, wchodzić w interakcje oraz w sposób pełen empatii rozwiązywać konflikty.

Pedagogika Montessori proponuje ogrom materiałów, z którymi dzieci mają możliwość codziennej pracy. Materiały są tak przygotowane, aby dzieci mogły poznawać zarówno to, co jest im bliskie, jak i to, co odległe w czasie i przestrzeni. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z nich.