Liceum

PIERWSZE W NOWYM SĄCZU LICEUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „SPLOT”
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KARSKIEGO
W NOWYM SĄCZU

Oferta dla kandydatów liceum ogólnokształcącego

Rok szkolny 2024/2025

Oferujemy:

 • indywidualny dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym – uczniowie naszego liceum realizują rozszerzony program języka angielskiego (a w oddziale dwujęzycznym program języka angielskiego na poziomie III.1.DJ) natomiast drugi i trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym mogą wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
 • w oddziale dwujęzycznym co najmniej dwa przedmioty realizowane w języku angielskim;
 • możliwość zdawania matury dwujęzycznej;
 • wymiany ze szkołami: HaKfar HaYarok, znajdującą się niedaleko Tel-Avivu w Izraelu oraz Gimnazjum z Petershagen w Niemczech;
 • języki obce: angielski rozszerzony – dodatkowe lekcje z native speakerem; drugi język – do wyboru niemiecki, francuski, rosyjski jeśli zbierze się grupa przynajmniej 8 uczniów;
 • klasy pozwalające na indywidualne podejście nauczyciela do ucznia;
 • szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku;
 • zajęcia prowadzone przez obcokrajowców;
 • innowacyjne metody realizacji podstawy programowej;
 • konsultacje stacjonarne i on-line nauczycieli po lekcjach (możliwość dodatkowego wyjaśnienia trudnego materiału);
 • możliwość uczestniczenia w rozszerzeniach innych niż wybrane – jako „wolny słuchacz”;
 • możliwość realizacji rozszerzenia z historii sztuki;
 • pomoc psychologa i pedagoga szkolnego;
 • udział w prestiżowym projekcie unijnym Erasmus+
 • szkolny program stypendialny: stypendia naukowe, specjalne;
 • bezpłatną roczną naukę dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad organizowanych przez kuratora oświaty;
 • do wyboru obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego – basen, fitness, siłownia, hala sportowa;
 • zajęcia przygotowujące uczniów do olimpiad;
 • bogaty program edukacji kulturalnej (wyjścia do teatrów, muzeów, kina itp.);
 • inne zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami uczniów;
 • możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych i wolontariacie;
 • budynek szkoły oraz boisko i ogród – bezpieczne, monitorowane i ogrodzone;
 • dostęp do siłowni zewnętrznej na boisku szkoły;
 • budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem polsko i obcojęzycznym, dostępem on-line do katalogu oraz czytelnią;
 • zajęcia odbywające się w systemie jednozmianowym (z wyjątkiem zajęć sportowych i dodatkowych);
 • wyjazdy naukowe, wycieczki oraz wyjazdy sportowe.

Zasady rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego na rok szkolny 2024/2025