Projekt KA2 InTime21 (2014-2017)

KA2 InTime21, to trzyletni projekt, w którym biorą udział przedstawiciele szkół z Austrii, Danii, Finlandii, Włoch, Polski, Słowenii i Hiszpanii. Większa część z wyżej wymienionych szkół już współpracowała przy realizacji projektu Comenius w latach 2010-2012.

Głównym celem projektu będzie tym razem wspólna praca nad następującymi kompetencjami: rozwijanie przedsiębiorczości, umiejętności pracy w grupie oraz kreatywności młodzieży i nauczycieli.

Poprzez ciągłą współpracę nauczyciele będą mieli okazję rozwijać i uwspółcześniać kreatywnie metody pracy, a także upubliczniać  powstałe scenariusze lekcji i zdobyte narzędzia na powstałej w tym celu stronie internetowej. Tam również umieszczona zostanie broszura informacyjna oraz film pokazujący cały proces twórczy. Ponadto uczestniczący, zarówno nauczyciele jak i studenci, będą pisać blog komentujący postępy projektu.

Zaszczepienie młodzieży bakcyla przedsiębiorczości, kreatywności pozwoli im w przyszłości stać się bardziej otwartymi i mobilnymi, dzięki czemu w przyszłości zwiększą swoje możliwości na rynku pracy. Współpraca z rówieśnikami z innych krajów pozwoli im spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy, nauczy szacunku, pozwoli docenić inność a także odkryć poczucie dumy z osiągnięć kraju, z którego pochodzą.