Dania 2014

LISTOPAD 2014 WYJAZD NAUCZYCIELI DO AARHUS – DANIA

W dniach 19-23 listopada 2014 nauczyciele z ZSS SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu: Anna Rapcia oraz Emilia Tokarska wzięły udział w pierwszej wizycie w ramach projektu ERASMUS + KA2 InTime21.

Spotkanie nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie, miało na celu dokładne ustalenie planu pracy, przydzielenie poszczególnych zadań oraz dokładne opracowanie planu spotkania uczniów, które odbędzie się 9 -15 listopada 2014. Spotkanie to będzie poświęcone pracy w grupie, budowaniu zespołu oraz rozwijaniu umiejętności uczenia się nawzajem – edukacji rówieśniczej.

Wyjazd uczniów do Danii