Hiszpania 2015

Nauczyciele w Hiszpanii

SPOTKANIE W BARCELONIE
PROJEKT INTIME21
PROGRAM ERASMUS PLUS

W pierwszym tygodniu października nauczyciele ZSS „Splot” im. Jana Karskiego w Nowym Sączu mieli okazje wziąć udział w spotkaniu grupy projektowej InTime21 w Barcelonie.

Tym razem warsztaty dla nauczycieli siedmiu szkół biorących udział w programie Erasmus Plus dotyczyły zagadnienia przedsiębiorczości. Goszcząca szkoła, licząca ponad 1700 uczniów i należąca do sieci szkół jezuickich, ma spore doświadczenie w promowaniu i wdrażaniu umiejętności wiążących się z byciem przedsiębiorczym w plan pracy dydaktycznej i wychowawczej. Znaczna część zajęć edukacyjnych prowadzona tam jest metodą PBL (project based learning) – metoda ta stosowana jest jako stały element nauczania przedmiotów przyrodniczych i co ciekawe odbywa się często w grupie ponad 50 osobowej, prowadzonej przez trzech nauczycieli jednocześnie. Team teaching ma tutaj pozwolić uczniom na szersze ujęcie tematu oraz spojrzenie na jedno zagadnienie z uwzględnieniem kilku aspektów. Metoda PBL w sposób naturalny skłania uczniów do zaangażowania się w rozwiązanie problemu i uruchomienia kreatywności. Dzięki pracy w grupie niemal automatycznie kształtuje się otwartość oraz umiejętności liderskie. Uczenie przez projekt pozwala uczniom na samodzielność i dowolność w interpretacji polecenia, ale wymaga też od nich samodyscypliny oraz współpracy.

Nauczyciele na warsztatach mogli sami spróbować zastosowania metod: thinking design (https://www.youtube.com/watch?v=pXtN4y3O35M), seven hats (https://www.youtube.com/watch?v=UZ8vF8HRWE4), był też czas na wymianę doświadczeń oraz pomysłów. Uczestnicy mogli podzielić się obserwacjami dotyczącymi wprowadzania nowych metod nauczania poznanych podczas spotkania na Słowenii. Omówione zostały również plany na najbliższe spotkanie uczniowskie w Hiszpanii, w którym udział weźmie czwórka uczniów naszej szkoły, a także przydzielone zostały zadania do wykonania przed spotkaniem w Finlandii.

Karolina Bębenek
Magdalena Śliwa
Emilia Potoniec-Tokarska
nauczyciele ZSS „Splot” uczestniczący w spotkaniu w Barcelonie