Pióro SPLOTu - XVII edycja

Uwaga! Tytuły utworów są linkami do nagrodzonych prac.

Nowy Sącz, 23.05.2018 r.

Werdykt Jury dotyczący przyznania nagród w XVII Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”

Sponsorzy konkursu:

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak w Krakowie

Wydawnictwo a5 w Krakowie

Wydawnictwo Biały Kruk w Krakowie

Dom Wydawniczy Rafael w Krakowie

Wydawnictwo Czarne w Wołowcu

Patronat medialny:

Dobry Tygodnik Sądecki

Radio RDN Nowy Sącz

Jury obradowało w składzie:

Przewodniczący:

Andrzej Warzecha – poeta, krytyk sztuki, autor licznych tomów wierszy, publicysta Dziennika Polskiego.

Członkowie:

Dorota Kulig – nauczyciel języka polskiego i historii.

Dr hab. Wojciech Kudyba – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poeta, krytyk literacki.

Wojciech Molendowicz – autor książek, dziennikarz, redaktor, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

Grzegorz Rapcia – Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Sekretarz:

Małgorzata Gucwa – nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych „Splot”.

 

Do konkursu wpłynęło 155 prac 143 autorów, w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Tekstów seniorów było łącznie 87 (w tym prozy 41, poezji 26). Dziesięciu seniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Prac juniorów nadesłano łącznie 86 (w tym prozy 47, poezji 17). Dwóch juniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję.

Z powodu dużej ilości prac Jury oceniało je w dwóch etapach. Pierwszego czytania podjął się zespół w składzie: Dorota Kulig, Małgorzata Gucwa i Grzegorz Rapcia, który do kolejnego etapu zakwalifikował 108 prac 90 uczestników. Drugiemu czytaniu przewodniczył Andrzej Warzecha.

Werdykt Jury:

23 maja 2018 r. zebrał się cały zespół i orzekł, że:

  • konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem;
  • podział na kategorie wiekowe: senior i junior jest uzasadniony ze względu na bardzo różnorodny poziom nadesłanych tekstów;
  • zauważono różnorodność tematów – wyjście poza świat nastolatka;
  • w poezji pojawiły się wyraziste metafory i ograniczenie ilości słów na rzecz treści;
  • dostrzeżono wielką dbałość o warsztat i formę prac;
  • zadziwiające jest pojawienie się nowych tematów z sugestywnymi opisami;
  • prace dwóch autorów nie zostały ocenione w drugim czytaniu, ponieważ ich teksty zostały opublikowane w Internecie;
  • praca jednego autora nie została oceniona ponieważ nie podano żadnych danych osobowych;
  • Jury po raz pierwszy pracowało w nowoczesnej formie telekonferencji;
  • juniorzy otrzymują nagrody książkowe, a seniorzy nagrody pieniężne i książki.

Relacje z konkursu ukażą się w lokalnych mediach, a wszystkie nagrodzone teksty znajdą się na stronie internetowej www.splot.info

Jury po intensywnych dyskusjach zdecydowało się przyznać nagrody:

KATEGORIA JUNIOR – POEZJA

Wyróżnienie otrzymuje: Martyna Augustyn, pseudonim Lacrima z Barcic, za wiersze „Czas”, „Wiersz nie do końca miłosny”, „***”.

III nagrodę otrzymuje: Aleksandra Baczyńska, pseudonim Olenia z Limanowej za Wiersze „Kamień”, „Most”, „Kula”. Nagroda przyznana za minimalizm formy i ciekawe metafory.

II nagrodę otrzymuje: Damian Szczerbicki, pseudonim Nihilist dux z Nowego Sącza za zestaw wierszy „MMII”, „MMXVI”, „MCMXLV”. Nagroda przyznana za umiejętne posługiwanie się słowani i szukanie nowych znaczeń.

I nagrodę otrzymuje: Paulina Pichurska pseudonim Catrix z Tylicza za wiersz „Inna”. Nagroda przyznana za „inność”, lapidarność, oszczędne operowanie słowem.

KATEGORIA JUNIOR – PROZA

Wyróżnienie otrzymuje: Kinga Sroka, pseudonim Literacka dziewczyna ze Starego Sącza, za opowiadanie „Powrót do domu”.

Wyróżnienie otrzymuje: Paulina Pichurska, pseudonim Catrix z Tylicza za opowiadanie „List”.

Wyróżnienie otrzymuje: Katarzyna Cholewa, pseudonim Kathy z Nowego Sącza, za opowiadanie „Nostalgia”.

III nagrodę otrzymuje: Beata Bieniek, pseudonim Flip z Librantowej za opowiadanie „Zamiana”.

II nagrodę otrzymuje: Zuzanna Jamrozowicz, pseudonim Bermuda triangle z Młodowa za opowiadanie „Moje huragany”. Nagroda przyznana za wnikliwą analizę psychologiczną w ciekawym kształcie narracyjnym.

I nagrodę otrzymuje: Sylwia Grybel, pseudonim Churasta chutagre z Kamionki Wielkiej za opowiadanie „O nietypowym pasożycie”. Nagroda przyznana za inne ujęcie często opisywanego tematu, odwagę w zastosowaniu rozwiązań formalnych.

KATEGORIA SENIOR – POEZJA

Wyróżnienie  otrzymuje:  Agnieszka Ligas, pseudonim Biały Kruk z Tylmanowej za wiersze „Władczyni motyli”, „Dziś jest dobry dzień”, „Woda”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Julia Smoła, pseudonim Klakier z Brunar, za wiersze „Latawiec”, „W poszukiwaniu Ciebie”, „Niewidzialna”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Karolina Mazur, pseudonim Alexandria z Popardowej za wiersze „Nowe pokolenie”, „Talenty”, „Potrzeby”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Sara Kmak, pseudonim Azalia ze Stróż za wiersze „Uzdrowiciel”, „D(r)eszcz”, „Skazani na busa”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Kinga Orzechowska, pseudonim Agape z Chełmca za wiersze „Wybrakowani”, „***”, „Skrawki”.

III nagrodę otrzymuje: Marta Piasecka pseudonim Mafee z Kamionki Wielkiej za wiersze „Spiritus Movens”, „Hospes hostis”, „Absens carens”. Nagroda przyznana za oryginalne wykorzystanie języka codziennego i realizację zasady – minimum słów, maksimum sensu.

II nagrodę otrzymuje: Magdalena Kądziołka, pseudonim Bwshysoul z Nowego Sącza za wiersze „Chyba jestem chora”, „Ile”, „Nie umien”. Nagroda przzyznana za ciekawy zestaw wierszy i wizualną zmysłowość poetycką obrazu.

I nagrodę otrzymuje:  Katarzyna Majca, pseudonim Sinatra z Nowego Sącza za wiersze „Prowincjonalny prowidencjalizm”, „Szarada-szkarada”, „Bukolika”. Nagroda przzyznana za interesującą wyobraźnię dźwiękową i ciekawe rozwinięcie tradycji leśmianowskiej.

KATEGORIA SENIOR – PROZA

Wyróżnienie  otrzymuje: Katarzyna Zamora, pseudonim Lily z Zawady Pilickiej za opowiadanie „Przegrana”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Justyna Pawlik, pseudonim Megan z Trzycierza za opowiadanie „Nic nie trwa wiecznie…”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Nikola Jucha, pseudonim Nikka z Tylicza za opowiadanie „Cmentarzysko”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Szymon Podobiński, pseudonim Rengeit z miejscowości Nicew za opowiadanie „Kontrolować Życie”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Renata Woźniak, pseudonim Reality z Nowego Sącza za opowiadanie „Za jaką cenę?”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Martyna Tokarczyk, pseudonim Rebeka ze Starego Sącza za opowiadanie „Kościół”.

III nagrodę otrzymuje: Aleksandra Biel pseudonim Gerttuda z Nowego Sącza za opowiadanie „Przypowieść o powracających nałogach”. Nagroda przyznana za poetyckość prozatorskiego języka.

II nagrodę otrzymuje: Klaudia Grońska pseudonim Mola Lisa z Mostek za opowiadanie „Tym razem naprawdę zabłądziłem”. Zagroda przyznana za inne spojrzenie na problem samobójstwa i depresji.

I nagrodę otrzymuje:  Anna Gębarowska, pseudonim Mirabelka z Szalowej za opowiadanie „Memorabilia”. Nagroda przyznana za umiejętne zestawienie tragedii katyńskiej z dzisiejszą jej percepcją i próbę zastosowania języka poetyckiego w prozie.

Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

Protokołowała: Małgorzata Gucwa