Pióro SPLOTu - XVI edycja

Uwaga! Tytuły utworów są linkami do nagrodzonych prac.

Nowy Sącz, 25.05.2017 r.

Werdykt Jury dotyczący przyznania nagród w XVI Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”

Sponsorzy konkursu:

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak w Krakowie

Wydawnictwo Literackie w Krakowie

Wydawnictwo Biały Kruk w Krakowie

Wydawnictwo Czarne w Wołowcu

Patronat medialny:

Dobry Tygodnik Sądecki

Radio RDN Nowy Sącz

Jury obradowało w składzie:

Przewodniczący:

Andrzej Warzecha – poeta, krytyk sztuki, autor licznych tomów wierszy, publicysta Dziennika Polskiego.

Członkowie:

Dorota Kulig – nauczyciel języka polskiego i historii.

Dr hab. Wojciech Kudyba – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poeta, krytyk literacki.

Wojciech Molendowicz – autor książek, dziennikarz, redaktor, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

Grzegorz Rapcia – Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Sekretarz:

Małgorzata Gucwa-Fiut – nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych „Splot”.

 

Do konkursu wpłynęło 105 prace 94 autorów, w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Tekstów seniorów było łącznie 46 (w tym prozy 31, poezji 15). Sześciu seniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Prac juniorów nadesłano łącznie 59 (w tym prozy 40, poezji 19).Pięciu juniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Z powodu dużej ilości prac Jury oceniało je w dwóch etapach. Pierwszego czytania podjął się zespół w składzie: Dorota Kulig, Małgorzata Gucwa-Fiut i Grzegorz Rapcia. Drugiemu czytaniu przewodniczył Andrzej Warzecha.

Werdykt Jury:

25 maja 2017 r. zebrał się cały zespół i orzekł, że:

 • konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem;
 • podział na kategorie wiekowe: senior i junior jest uzasadniony ze względu na bardzo różnorodny poziom nadesłanych tekstów;
 • zwraca uwagę obecność nowych tematów, które kiedyś pojawiały się rzadko albo były nieobecne;
 • prace były na wyrównanym poziomie, zwłaszcza w prozie;
 • pojawiły się nowe tematy – historyczne;
 • zauważono skłonność autorów do podejmowania tematów sytuacji granicznych: śmierć, niepełnosprawność;
 • po raz pierwszy pojawiło się poczucie humoru i dystans do przedstawionego tematu;
 • jedna z prac została zdyskwalifikowana ponieważ zawierała fragmenty utworów innych autorów;
 • prace trzech autorów nie zostały ocenione, ponieważ ich teksty zostały opublikowane w Internecie;
 • praca jednego autora nie została oceniona ponieważ nie podano żadnych danych osobowych;
 • juniorzy otrzymują nagrody książkowe, a seniorzy nagrody pieniężne i książki.

Relacje z konkursu ukażą się w lokalnych mediach, a wszystkie nagrodzone teksty znajdą się na stronie internetowej www.splot.info

Jury po intensywnych dyskusjach zdecydowało się przyznać nagrody:

KATEGORIA JUNIOR – POEZJA

III nagrodę otrzymuje: nie przyznano

II nagrodę otrzymuje: Martyna Augustyn, pseudonim „Roxi” z Barcic za wiersze „Dzień” i „Deszcz”. Nagroda została przyznana za próby zapisu lirycznej wrażliwości w świecie szarych, codziennych doświadczeń.

I nagrodę otrzymuje: Karolina Mazur pseudonim Noora Lodge z Popardowej za wiersz „Poradnik dla osób wrażliwych”. Nagroda przyznana za lakoniczność wypowiedzi poetyckiej i wykorzystanie dalekich asonansowych rymów, które wprowadzają uwodzący czytelnika porządek.

KATEGORIA JUNIOR – PROZA

Wyróżnienie otrzymuje: Karolina Mazur, pseudonim Noora Lodge z Popardowej za opowiadanie „Morze Henningsvær”.

Wyróżnienie otrzymuje: Emilia Jastrzebska, z Nowego Sącza pseudonim emijj, za  opowiadanie „Przyjaciel”.

Wyróżnienie otrzymuje: Wiktoria Wolak, pseudonim W.W. ze Starej Wsi, za opowiadanie „Dziewięć”.

Wyróżnienie otrzymuje: Maria Soons, pseudonim Mery z Piwnicznej Zdroju za opowiadanie „War of Hormone”.

Wyróżnienie otrzymuje: Natalia Worobiow, pseudonim Wróbel z Nowego Sącza, za opowiadanie „Świat”.

 

III nagrodę otrzymuje: Dorota Repel, pseudonim Yuna z Krynicy Zdroju za opowiadanie „Mugunghwa”. Nagroda przyznana za umiejętność nawiązana do kultury dalekiego wschodu i literackie wykorzystanie formy przypowieści.

II nagrodę otrzymuje: Gabriela Biskupska, pseudonim Ragazza z Mszalnicy za opowiadanie „Jabłonka dziadka”. Nagroda przyznana za wyrafinowany koncept i umiejętność prowadzenia dwóch planów znaczeniowych, realistycznego i symbolicznego oraz za rzetelność obserwacji świata jeździeckiego.

I nagrodę otrzymuje: Małgorzata Biskupska, pseudonim Gemella z Mszalnicy za opowiadanie „Prawie jak Cezar”. Nagroda przyznana za ciekawe ujęcie tematu z innej perspektywy wykreowanego narratora i niebanalną wrażliwość.

KATEGORIA SENIOR – POEZJA

Wyróżnienie  otrzymuje:  Aleksandra Turska, pseudonim  deus ex machina z Korzennej za wiersze „Kim jesteś?”, „Jestem”, Dzień (nie)normalny”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Marcelina Koncewicz, pseudonim Zuzanna Lorenc z Tęgoborzy, za wiersze „Iluzjonista”, „Moja mama”, „Zbrodnia”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Natalia Skoczeń, pseudonim Neko z Naszacowic za wiersze „Pacynka”, „Margines”, „Kiedy wrócisz będzie za późno”.

III nagrodę otrzymuje: Aneta Kuziel, pseudonim Nikotaki z Kamienicy za wiersze „Życie poety”, „Ślepy czasomierz”, „Bliżej ciemności”. Nagroda przyznana za precyzyjne słownictwo nadesłanych liryków, poczucie humoru wyrażające się w formie wierszy i lekkość wypowiedzi poetyckiej.

II nagrodę otrzymuje: Klaudia Gądek, pseudonim Dynasty z Owieczki za wiersze „Klej”, „Pociąg”, „Ty”. Nagroda przyznana za wielostronność warsztatu poetyckiego w którym jest miejsce na humor językowy i melancholijny liryzm, zabawę słowem i celne metafory.

I nagrodę otrzymuje:  Justyna Igielska, pseudonim Tysiak z Białej Niżnej za wiersze „Pseudoksiężniczka”, „Apel”, „Proszę o chwilę uwagi”. Nagroda przyznana za sprawne posługiwanie się oszczędną formą dla zbudowania wiersza nawiązującego do nurtu ironicznego moralizmu.

KATEGORIA SENIOR – PROZA

Wyróżnienie  otrzymuje: Lucyna Pawlik, pseudonim Ogniste Pióro z Piasków Drużków za opowiadanie „Dezerterzy”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Marcelina Koncewicz, pseudonim Zuzanna Lorenc z Tęgoborzy za opowiadanie „Nigdy”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Jakub Niezabitowski, pseudonim Cezar z Małej Poręby za opowiadanie „Aduatuca”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Klaudia Pazgan, pseudonim Książkomaniak z Boguszy za opowiadanie „Wyzwolenie”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Sylwia Kęska, pseudonim Carmen z Koszar za opowiadanie „Świt życia”.

III nagrodę otrzymuje: Aleksandra Turska, pseudonim  deus ex machina z Korzennej za opowiadanie „Córka”. Nagroda przyznana za odważny projekt wielowarstwowej opowieści.

II nagrodę otrzymuje: Sara Kmak ze Stróż, pseudonim Azalia za opowiadanie „Inni”. Nagroda przyznana za wnikliwość psychologiczną  wykazaną w oryginalnej i wymagającej formie dziennika wewnętrznego.

I nagrodę otrzymuje:  Klaudia Rafalska z Krakowa, pseudonim Ann za opowiadanie „Przyjaciółka”. Nagroda przyznana za ciekawe ujęcie poważnego problemu społecznego i niebanalną jego realizację.

Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

Protokołowała: Małgorzata Gucwa-Fiut