Klasa 7 SP

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klasy VII:

 • języki obce:
  • angielski (dodatkowe godziny w tygodniu);
  • drugi język do wyboru: niemiecki lub francuski;
 • małe klasy pozwalające na indywidualne podejście nauczyciela do ucznia;
 • zwiększoną liczbę godzin z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: język angielski, język polski, matematyka;
 • szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty;
 • konsultacje nauczycieli po lekcjach, pozwalające na uzupełnienie materiału;
 • zajęcia prowadzone przez obcokrajowców;
 • pisemne zadania domowe ograniczone do minimum;
 • innowacyjne metody pracy;
 • pomoc psychologa i pedagoga;
 • zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów, egzaminów językowych;
 • bezpłatną naukę dla laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty;
 • szkolne stypendia naukowe za wysokie wyniki nauczania;
 • bogaty program edukacji kulturalnej (wyjścia do teatrów, muzeów, kina itp.);
 • do wyboru obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego – basen, fitness, siłownia, hala sportowa;
 • dostęp do siłowni zewnętrznej na boisku szkoły;
 • możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych i wolontariacie;
 • budynek szkoły oraz boisko i ogród – bezpieczne, ogrodzone i monitorowane;
 • budynek dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową (winda, toalety);
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem polsko i obcojęzycznym, dostępem on-line do katalogu oraz czytelnią;
 • zajęcia odbywające się w systemie jednozmianowym (z wyjątkiem zajęć sportowych i dodatkowych);
 • wyjazdy naukowe, wycieczki i obozy sportowe;
 • dla oddziału dwujęzycznego – oprócz wymienionej wyżej oferty proponujemy:
  • dodatkowe 2 lekcje języka angielskiego w tygodniu;
  • dwa przedmioty prowadzone w języku angielskim wybrane spośród: geografii, matematyki, biologii, historii.