Uczymy odpowiedzialnie w wymiarze lokalnym i globalnym, czyli SPLOT w programie Socrates Comenius

Żyjemy w świecie zmieniających się wartości. Umiejętność dostosowania się do wielokulturowego świata jest coraz ważniejsza.  Jakie wymagania muszą spełniać nasi uczniowie? Jak my, jako wychowawcy i nauczyciele, przygotujemy je do tego przyszłego świata? Wiemy jedno, edukacja musi nadążać za tymi zmianami, musi też dostosowywać swoje metody, cele, wymagania. Kształcenie musi zwiększyć ich wrażliwość na problemy innych, pomóc im zrozumieć, co to jest odpowiedzialność i nauczyć być odpowiedzialnym w wymiarze lokalnym i globalnym.

Patrząc w ten sposób na edukację bardzo łatwo zauważyć, że wyniki testów nie są najważniejsze, równie istotne są umiejętności obywatelskie, twórcze myślenie, przedsiębiorczość, współpraca, rozwiązywanie konfliktów, empatia. Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom Zespół Szkół Społecznych SPLOT  w Nowym Sączu wraz z 9 innymi szkołami z krajów europejskich w 2010 roku przystąpił do prestiżowego programu Comenius- Lifelong Learning Programme –  Uczenie się przez całe życie. Jego celem  jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Nasz projekt nosi tytuł  “Citizenship, Locally and Globally”.

Wraz ze SPLOT – em w projekcie udział biorą Sabro-Korsvejskolen, z Aarchus, Dania; Centro de Estudios JOAN XXIII , Barcelona,Hiszpania; Vestsiden Ungdomsskole, Kongsberg, Norwegia;  Rigas 13. vidusskola, Ryga, Łotwa; Llandrindod Wells C. in W. Primary School, Trefonnen Walia; Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 22 Heustadelgasse, Wiedeń, Austria; National School of Arts “Dobri Hristov”- Warna, Bułgaria; Gimnazija Jurija Vege Idrija, Słowenia; I.I.S. Bodoni Paravia, Turyn we Włoszech.

Nauczyciele w ramach tego projektu realizują zagadnienia dotyczące  obywatelstwa, przeciwdziałania przemocy, zaangażowania i umiejętności  społecznych, demokracji, kreatywności, wspólnoty w wymiarze międzynarodowym  i wielokulturowym.  Realizacja przebiega na terenie szkół biorących udział w projekcie, ale co trzy miesiące nauczyciele spotykają się, aby omówić rezultaty zrealizowanych działań, omówić strategię następnych, podzielić się doświadczeniem i pomysłami. W 2010 roku takie spotkanie miało miejsce w Barcelonie, gdzie wiodącym tematem było zagadnienie obywatelstwa. Uczestniczący nauczyciele wymienili poglądy na ten temat, stworzyli wspólną definicję i zaplanowali pracę z uczniami na kolejne miesiące.

Większość spotkań odbyła się w 2011 roku. Pierwsze miało miejsce już w styczniu 2011 w Idrii, Słowenia, gdzie bardzo efektywnie dyskutowana była kwestia przeciwdziałania przemocy w szkole. Dużą popularnością cieszył się nakręcony przez uczniów SPLOT – u film o cyberbulling. W marcu 2011 odbyło się spotkanie w Norwegii w miejscowości Kongsberg.  Tym razem pojechali uczniowie i nauczyciele. Wspólnie zastanawiano się nad metodami aktywizowania społecznego dzieci i młodzieży. W maju 2011 roku gospodarzem spotkania była szkoła w Rydze na Łotwie i tematem wiodącym tego spotkania była demokracja i jej ciągle zmieniające się oblicze. Wakacje były czasem odpoczynku, ale we wrześniu 2011 praca ruszyła znowu. Na spotkanie w Wiedniu zaproszeni zostali również uczniowie. Dzielono się już wypracowanymi metodami pracy, które wzmacniają kreatywność uczniów i nauczycieli.

Gospodarzami spotkania styczniowego w 2012 roku była Polska. Miało ono nieco inny charakter niż dotychczasowe, gdyż tym razem przyjechali koordynatorzy krajowi projektu. Podczas sesji omawiali oni dotychczasowe rezultaty projektu, dokonali ewaluacji przeprowadzonych działań, stworzyli stronę internetową www.globalcitizen.dk.  Ważną częścią tego spotkania było planowanie strategiczne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć dalszej współpracy w kolejnych inicjatywach. Pomimo dużej grupy (10 państw)  układała się ona wyśmienicie, co pozwalało osiągać znakomite rezultaty. Koordynatorzy pracowicie spędzili czas w Nowym Sączu, ale nie zabrakło okazji do zabawy i odpoczynku. Zimowa aura, która powitała gości sprzyjała zorganizowaniu kuligu, który miał miejsce w Krynicy. Dla gości z południowej części Europy (Włochy, Hiszpania, Bułgaria) była to rozrywka magiczna, gdyż przepiękna zimowa sceneria uzupełniała świetną zabawę. Kulig zamknęła biesiada przy ognisku. W niedzielę 15 stycznia cała grupa odwiedziła Kraków. Pomimo chłodu miasto nie zawiodło.
Spotkanie w Nowym Sączu w Splocie należy zaliczyć do udanych. Projekt kończy się w czerwcu 2012 roku, ale przed nauczycielami jeszcze dwa spotkania w Walii w Llandrindod Wells i w Warnie w Bułgarii. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować program Comenius w następnych latach, oczywiście o innej tematyce.