Montessori Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące

Pierwsze dwujęzyczne liceum w Nowy Sączu!


Nieprzerwanie od lat jesteśmy w czołówce sądeckich liceów!

Obecnie w szkole uczy się 256 uczniów, pracuje 42 wysokowykwalifikowanych nauczycieli z pasją, bardzo zaangażowanych we wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła posiada laboratorium komputerowe z 24 stanowiskami oraz bogatą w wydawnictwa obcojęzyczne bibliotekę. Efektem wspólnej pracy jest wysoki poziom nauczania w szkole podstawowej i liceum oraz wysoki odsetek zadowolonych z edukacji absolwentów studiujących na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą.

Misja szkoły:

Sztukę stawiania pytań ceni się bardziej niż gotowe odpowiedzi, ciekawość spotyka się z doświadczeniem, teoria z praktyką, a marzenia z rzeczywistością

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w piątek 21 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00.

Wymiana polsko-niemiecka

Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)

Medale „Dziękujemy za wolność” dla Państwa Alicji i Gabriela Derkowskich

Uroczyste wręczenie medali „Dziękujemy za wolność” odbyło się w niedzielę po południu (2 czerwca) na scenie przed Nowohuckim Centrum Kultury.

Werdykt Jury i nagrodzone prace

Kliknij

Wycieczka do Paryża

W dniach 26.04. – 30.04. uczniowie klas 5-7 SP i 2 LO wzięli udział w wyjeździe naukowo-turystycznym do Paryża.

Zakończenie roku klas 4 LO

W piątek 26 kwietnia klasy 3a i 3b pożegnały tegorocznych maturzystów.

Zasady rekrutacji do klasy 7 szkoły podstawowej do klasy 1 liceum ogólnokształcącego

Wyjazd naukowy do Brukseli

W dniach 18-22 marca 2024 roku 18  uczniów rozszerzających wiedzę o społeczeństwie i geografię, pod opieką Pani Beaty Budzik i Pani Agaty Kita wzięło udział w czterodniowym wyjeździe naukowych do Brukseli.

Otwarcie Alei Sprawiedliwych

W dniu 12.04.2024 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w bardzo ważnym wydarzeniu jakim było otwarcie Alei Sprawiedliwych w Nowym Sączu.

Co nas wyróżnia?

Dwujęzyczność

Nauczamy języka angielskiego na poziomie III.1.DJ oraz prowadzimy co najmniej dwa przedmioty z wykładowym językiem angielskim (do wyboru: biologia, matematyka, historia, geografia). Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach ćwiczy pamięć, usprawnia funkcje poznawcze mózgu i podnosi osiągane przez uczniów wyniki.

Nowoczesne metody

Niezamykanie się w ramach tradycyjnego systemu edukacji, indywidualne podejście do tematu oraz do ucznia. Urozmaicone metody (np. Team-teaching, Public Achievement, Socratic Seminars) uczą twórczego rozwiązywania problemów, umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych.

Współpraca międzynarodowa

Liczne wyjazdy oraz wymiany ze szkołami i instytucjami ze świata, podczas których realizowane są projekty poruszające aktualne problemy społeczne. Dają one możliwość nie tylko rozwoju umiejętności językowych, lecz także poznawanie świata, nawiązywanie przyjaźni, zwiększenie świadomości oraz tolerancji poprzez poznawanie innych kultur i tradycji.

Montessori

Doceniana na całym świecie metoda pracy z uczniem, pomaga dzieciom od najmłodszych lat rozwijać ich osobowości i potencjał, uczy samodzielnego podejmowani decyzji oraz inicjatyw, co sprawia, że wyrastają na ludzi tolerancyjnych, odważnych i świadomych swych możliwości.

absolwentów szkoły
założenie szkoły
uczniów w szkole
nauczycieli