Jak aplikować?

Zasady aplikowania na wyjazdy uczniowskie w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu w latach 2017-2020

 1. Uczeń na każdy wyjazd w ramach projektu składa oddzielną aplikację.
 2. Proces aplikacji jest dwuetapowy:
  • pisemna aplikacja (wzór aplikacji pisemnej wraz z tematem bieżącego podania będzie na bieżąco publikowany), w której kandydat przedstawi swoje pomysły na zrealizowanie projektu w danym kraju,
  • interview – po wstępnej weryfikacji pisemnych aplikacji na rozmowę zostaną zaproszeni wybrani kandydaci – rozmowa będzie dotyczyła tematu przewodniego danego wyjazdu, ale również sprawdzenia umiejętności językowych kandydata oraz jego zdolności społecznych.
 3. Uczniowie w momencie aplikowania o udział w programie:
  • muszą osiągnąć określony wiek (minimum 15 lat ) oraz posiadać status ucznia Zespołu Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu,
  • muszą mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce, zadowalającą frekwencję oraz wyróżniać się postawą społeczną,
  • znać język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację oraz realizację projektu,
  • posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
 4. W skład komisji rekrutującej będą wchodzić: koordynator projektu oraz nauczyciel/le uczestniczący w danym wyjeździe.
 5. Aplikacje przesyłamy na adres erasmus.splot@gmail.com

Formularz aplikacyjny: kliknij