Strona Główna Mapa Strony
Wersje językowepl
  1. Wersja językowa ENEN
Jury XVII edycji
A A A
Jury XVII edycji

Skład Jury XVII Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”

Przewodniczący jury:

Andrzej Warzecha - absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, poeta, krytyk artystyczny i publicysta. W roku 1969 wraz z Jerzym Gizellą, Franciszkiem Bratańcem, Wiesławem Kolarzem i Adamem Ziemianinem założył w Krakowie legendarną grupę literacką "Tylicz". Od roku 1975 roku, przez prawie 40 lat związany z krakowskim "Dziennikiem Polskim", gdzie jako krytyk artystyczny, literacki i publicysta kulturalny, systematycznie zamieszczał swoje krótkie utwory refleksyjno-liryczne. Przewodniczący Koła Młodych ZLP (1976-78), członek Związku Literatów Polskich (od 1978), członek zarządu krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich (1985-88). Debiutował w 1968 roku, publikując swoje wiersze na łamach dwóch krakowskich pism: "Życia Literackiego" oraz "Głosu Młodzieży Wiejskiej". Publikował także w "Gazecie Krakowskiej", "Przekroju", "Wiadomościach Kulturalnych", "Poezji", "Literaturze", "Nowym Wyrazie", "Kulturze", "Tygodniku Kulturalnym", "Zdaniu" i kilku innych pismach społeczno - literackich. Jego książkowym debiutem był wydany w roku 1975 roku w "Wydawnictwie Literackim" tomik wierszy "Biały Paszport". W 1984 roku został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Piętaka za tom wierszy "Błędny ognik", zaś w 1987 roku Nagrodą Funduszu Literatury za tomik poetycki „Pieniądze dla umarłych”. W roku 2000 Fundacja Kultury Polskiej nagrodziła poetę "Dyplomem Mistrza Sztuki" za specyficzny rodzaj refleksji poetyckiej. Jest uważany za mistrza krótkiej formy poetyckiej, co najlepiej obrazują wybory: "Diabelskie Koło" (1986), "Rajski Ogród" (1996) oraz "Jesień z mostu" (1999). Jego wiersze tłumaczono na język czeski, niemiecki, serbo-chorwacki i rosyjski. W roku 2000 w Ruse (Bułgaria) ukazał się wybór jego 80 wierszy "Zalest na weka" (Schyłek wieku). Jego publikacje książkowe to „Biały paszport” (Kraków 1975) i „Rodzinny telewizor” (Kraków 1977). Wydał 16 zbiorków wierszy (licząc kilka ich wyborów), bibliografia dotycząca jego twórczości to około 100-tu recenzji i analiz literackich.

Członkowie jury:

Wojciech Kudyba - doktor nauk humanistycznych KUL - pisarz, poeta, literaturoznawca, krytyk literacki, kierownik Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w PWSZ w Nowym Sączu, profesor w Katedrze Literatury Współczesnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca w paryskiej Sorbonie, uniwersytetach w Genui i Frankfurcie nad Odrą (program ERASMUS); członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współzałożyciel Klubu Literackiego „Sądecczyzna” (1996). Konsultant twórczości kolegów, redaktor, autor wstępów do tomików wierszy oraz almanachów pokonkursowych. Juror w licznych konkursach literackich. Recenzent książek autorów sądeckich, popularyzator ich twórczości w Polsce. W 2002 r. wraz z Grzegorzem Rapcią powołał do życia „Sądeckie Duety Literackie”. Od 2010r. współpracuje z nowosądecką RTK w programie „Nasze Trzy Grosze”. W środowisku twórczym Sądecczyzny najwyższy autorytet w dziedzinie literatury, jako jej znawca i jako autor. Ceniony w kraju i za granicą naukowiec i pisarz. Laureat kilkudziesięciu konkursów literackich. Współpracownik (obecnie członek rady programowej) dwumiesięcznika literackiego „Topos” oraz: „W drodze”, „Homo Dei”, „Gościa Niedzielnego” i „Powściągliwości i Pracy”. Założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio w Nowym Sączu „Zwyciężajmy Miłością” (2001). Od 1996 r. członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (wiceprezes sądeckiego oddziału).W 2005 r. został współpracownikiem Komisji Języka Religijnego Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 r. wykładowca Studium Literacko Artystycznego UJ prowadzący warsztaty poetyckie. Autor tomików poetyckich: „Wierność w małej rzeczy” (Lublin 1994), „Zwykły porządek rzeczy” (Nowy Sącz 1997), „Wiersze dla księdza Jana i innych bliskich osób” (Nowy Sącz 2000), „Tyszowce i inne miasta” (Sopot 2005), ” Gorce Pana” (Sopot 2008) - wyróżnione nagrodą im. Józefa Mackiewicza za rok 2008, „Ojciec się zmienia” (Sopot 2011) – nominowane do nagrody poetyckiej Orfeusz 2012, „W końcu świat”, (Sopot 2014) ; zbioru esejów: Słowa bliskie (Kraków 2003) ; książek naukowych: ”Aby mowę chrześcijańską odtworzyć na nowo...Norwida mówienie o Bogu” (Lublin 2000), „Rana która przyzywa Boga. O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba” (Lublin 2006), „Wiersze wobec Innego” (Sopot 2012), „Generacja „źle obecna” (Sopot 2014) oraz 28 esejów publikowanych w czasopismach, głównie religijnych, 42 recenzji drukowanych w pismach literackich, naukowych itp., 99 artykułów publikowanych w czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Laureat Nagrody im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki autor” (2015). W 2015 wydał książkę "Nazywam się Majdan".

Wojciech Molendowicz - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, dziennikarz, redaktor, wydawca. Pracował w czasopismach: Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Tempo”, „Gazeta Krakowska”, „”Dziennik Polski”. Był redaktorem naczelnym, a obecnie jest wydawcą „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Jest autorem książek: „Groszkiem o ścianę” (1998), „Marginałki sądeckie” (1998), „Sądeckie rozmowy” (2000), „Z gór widać lepiej” (2004), „Nowy Sącz 366 dni” (2007), „Bobowa od A do Ż” (2009), „Abecadło sądeckie” (2012).

Grzegorz Rapcia - magister filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych: „Wiedza o kulturze” przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Studium Kreatywnego Pisania przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Fakultatywnego Studium Dziennikarskiego na WSP w Krakowie. W 2002 r. wraz z Wojciechem Kudybą powołał do życia „Sądeckie Duety Literackie”. Współprowadzący Rekolekcje Filmowe w MCK Sokół w Nowym Sączu. Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Członek Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.

Dorota Kulig - magister filologii polskiej ze specjalizacją z retoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwentka studiów podyplomowych z historii. Prowadzi zajęcia teatralne, pisze autorskie scenariusze, reżyseruje. Nauczyciel języka polskiego i historii w Oddziałach Gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu. Członek Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego.

Sekretarz jury:

Małgorzata Gucwa - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych „Administracja i zarządzanie zasobami ludzkimi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego. Członek Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego. Koordynator projektu, sekretarz Jury.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Najnowsze wydarzenia, ogłoszenia i komunikaty dostępne odrazu na emailu. Zapisz się już dziś!

"SPLOT" NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu zajęło pierwsze miejsce wśród nowosądeckich liceów, a Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot" pierwsze miejsce wśród gimnazów.

Tak wynika z rankingu "Dziennika Polskiego" dla liceów z dn. 28.03.2015 r. i dla gimnazjów z dn. 14.04.2015 r. przeprowadzonego w oparciu o najnowsze wyniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury.

EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły.
» Czytaj więcej o liceum
» Czytaj więcej o gimnazjum
Kontakt z Nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu, zapraszamy do kontaktu

+48 (18) 443 43 39
splot_nowysacz@op.pl
ul. Limanowskiego 7,
33-300 Nowy Sącz
+48 (18) 443 43 39
PKO BP SA Oddział 1 Nowy Sącz
Nr: 80 1020 3453 0000 8802 0059 5975
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT". Wszystkie prawa zastrzeżone