Strona Główna Mapa Strony
Wersje językowepl
 1. Wersja językowa ENEN
Regulamin XVII edycji
A A A
Regulamin XVII edycji

Regulamin XVII Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży "Pióro Splotu"

I. Organizatorzy:

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

33-300 Nowy Sącz,

ul. Limanowskiego 7

tel./fax 48 (18) 443-43-39

e-mail; bibsplot@onet.pl

II. Sponsorzy:

Zespół Szkół Społecznych "Splot" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz

Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” z Krakowa

Wydawnicwto Literackie z Krakowa

Wydawnictwo „Biały Kruk” z Krakowa

Wydawnictwo Czarne z Wołowca

III. Patronat medialny:

Radio RDN Nowy Sącz

Dobry Tygodnik Sądecki

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach województwa małopolskiego.
 2. Uczestnicy kwalifikują się w dwóch grupach wiekowych:
  • Seniorzy (urodzeni w latach: 01.01.1999 r. - 31.12.2002 r.);
  • Juniorzy (urodzeni w latach: 01.01.2003 r. - 31.12.2006 r.).
 3. Praca nadesłana na Konkurs może zawierać jedno opowiadanie lub/i trzy wiersze.
 4. Wielkość opowiadania nie może przekraczać trzech stron maszynopisu.
 5. Tematyka utworów jest dowolna.
 6. Termin nadsyłania pracy konkursowej: 16.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Prace należy nadesłać w 6 egzemplarzach na adres: Zespół Szkół Społecznych „Splot”, ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem na kopercie: ”Pióro Splotu”, pseudonimem uczestnika i kwalifikacją wieku (junior/senior), ewentualnie złożyć osobiście.
 8. Teksty prac należy podpisać wyłącznie pseudonimem autora i kwalifikacją wieku (junior/senior).
 9. Należy również załączyć elektroniczną wersję prac na płycie CD-ROM.
 10. Informacje dotyczące osobistych danych uczestnika (nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, szkoła, tytuły utworów) należy dołączyć do pracy w osobnej kopercie, zamkniętej ale podpisanej pseudonimem i kwalifikacją wieku.
 11. Prosimy o podanie adresu e-mail, dalsza korespondencja będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną (zaproszenie na finał konkursu).
 12. Jury otworzy koperty z informacjami o autorze dopiero po wytypowaniu laureatów.
 13. Jury będzie oceniało prace w dwóch etapach: pierwsze czytanie (wszystkie prace), drugie czytanie (wybrane prace).
 14. Tylko autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego czytania zostaną zaproszenie na finał konkursu oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 15. Jury przyzna nagrody w 2 kategoriach: poezji i prozy.
 16. Nagrody w kategorii senior wynoszą: I miejsce 300 zł., II - 200 zł., III - 100 zł.
 17. Nagrodami w kategorii junior są książki.
 18. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród z ważnych powodów merytorycznych.
 19. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 20. Jury zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac.
 21. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 22. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie w celach promocyjnych, wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych i dźwiękowych, i innych materiałów prasowych) zarejestrowanych podczas finału konkursu (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm ; DzU 2006 nr 90, poz.631 z póż zm).
 23. Udział w konkursie jest jednoznaczny z deklaracją, iż nadesłane prace są pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 24. Prace ocenia Jury w składzie: przewodniczący: Andrzej Warzecha, członkowie: Dorota Kulig, Wojciech Kudyba, Wojciech Molendowicz, Grzegorz Rapcia, Małgorzata Gucwa.
 25. Finał Konkursu przewidziany jest na maj 2018 r.
 26. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie www.splot.info oraz  „Pióro Splotu”.
Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Najnowsze wydarzenia, ogłoszenia i komunikaty dostępne odrazu na emailu. Zapisz się już dziś!

"SPLOT" NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu zajęło pierwsze miejsce wśród nowosądeckich liceów, a Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot" pierwsze miejsce wśród gimnazów.

Tak wynika z rankingu "Dziennika Polskiego" dla liceów z dn. 28.03.2015 r. i dla gimnazjów z dn. 14.04.2015 r. przeprowadzonego w oparciu o najnowsze wyniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury.

EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły.
» Czytaj więcej o liceum
» Czytaj więcej o gimnazjum
Kontakt z Nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu, zapraszamy do kontaktu

+48 (18) 443 43 39
splot_nowysacz@op.pl
ul. Limanowskiego 7,
33-300 Nowy Sącz
+48 (18) 443 43 39
PKO BP SA Oddział 1 Nowy Sącz
Nr: 80 1020 3453 0000 8802 0059 5975
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT". Wszystkie prawa zastrzeżone