Strona Główna Mapa Strony
Wersje językowepl
 1. Wersja językowa ENEN
Liceum
Aktualnie jesteś tutaj: Strona Główna Rekrutacja Liceum
A A A
Liceum

PIERWSZE W NOWYM SĄCZU LICEUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „SPLOT”
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Jana Karskiego w Nowym Sączu
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami;
 • wyników egzaminu gimnazjalnego i ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz analizy innych osiągnięć kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp.),
 • dla kandydata do oddziału dwujęzycznego w szczególności wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz ustnego egzaminu kompetencji językowych z języka angielskiego z native speakerem obejmującego tematykę omawianą w klasach I-III gimnazjum.

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną i zwolnieni z opłaty czesnego przez pierwszy rok nauki.

Na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły należy się umówić telefonicznie (nr tel. 18 443 43 39) lub osobiście i przynieść:

 • świadectwa z poprzednich lat (koniecznie świadectwo ukończenia kl. II gimnazjum) oraz oceny otrzymane na pierwsze półrocze w kl. III gimnazjum;
 • dyplomy konkursów przedmiotowych, osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, itp.;
 • dobry humor i mocne argumenty do rozmowy, aby przekonać dyrekcję, że jest się świetnym kandydatem.

Po rozmowie kandydat otrzymuje wstępną informację o możliwości przyjęcia go do szkoły. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe do szkoły, które potwierdza chęć starania się o miejsce w liceum. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn leżących po stronie kandydata.

Terminy rekrutacji do liceum:

 • od 29. stycznia 2018 r. do 22. czerwca 2018 r. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych;
 • od 18. czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. – ustny egzamin kompetencji językowych z języka angielskiego z native speakerem obejmujący tematykę omawianą w klasach I-III gimnazjum – termin rozmowy ustalany podczas rozmowy z dyrektorem;
 • do 27. czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - składanie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 28. czerwca 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów;
 • od 29. czerwca 2018 r. rekrutacja dodatkowa (w miarę wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ankiety szkolne (przekazane na rozmowie z dyrektorem szkoły),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
 • karta zdrowia.
Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Najnowsze wydarzenia, ogłoszenia i komunikaty dostępne odrazu na emailu. Zapisz się już dziś!

"SPLOT" NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu zajęło pierwsze miejsce wśród nowosądeckich liceów, a Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot" pierwsze miejsce wśród gimnazów.

Tak wynika z rankingu "Dziennika Polskiego" dla liceów z dn. 28.03.2015 r. i dla gimnazjów z dn. 14.04.2015 r. przeprowadzonego w oparciu o najnowsze wyniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury.

EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły.
» Czytaj więcej o liceum
» Czytaj więcej o gimnazjum
Z życia szkoły
29 październik 2018
Aukcje na rzecz Splotu
18 grudzień 2018
Ekipa św. Mikołaja po raz 19
06 grudzień 2018
Piękne, radosne kartki!
Kontakt z Nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu, zapraszamy do kontaktu

+48 (18) 443 43 39
splot_nowysacz@op.pl
ul. Limanowskiego 7,
33-300 Nowy Sącz
+48 (18) 443 43 39
PKO BP SA Oddział 1 Nowy Sącz
Nr: 80 1020 3453 0000 8802 0059 5975
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT". Wszystkie prawa zastrzeżone