Strona Główna Mapa Strony
Wersje językowepl
 1. Wersja językowa ENEN
Liceum
Aktualnie jesteś tutaj: Strona Główna Oferta Liceum
A A A
Liceum

Pierwsze w Nowym Sączu liceum z oddziałami dwujęzycznymi działa już od dwóch lat!

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „SPLOT” Z ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM SĄCZU

Oferujemy:

 • indywidualny dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym - uczniowie naszego liceum realizują rozszerzony program języka angielskiego (a w oddziale dwujęzycznym program j. angielskiego na poziomie IV.2) natomiast drugi i trzeci przedmiot (ewentualnie czwarty) w zakresie rozszerzonym mogą wybrać dowolnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
 • w oddziale dwujęzycznym co najmniej dwa przedmioty realizowane dodatkowo w języku angielskim – możliwość zdawania matury dwujęzycznej;
 • realizowanie wszystkich przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od drugiego półrocza pierwszej klasy!, w bardzo nielicznych grupach (jeśli np. 3 uczniów w klasie wybierze rozszerzoną biologię, to lekcje odbywają się w grupie trzyosobowej);
 • roczne stypendium w prywatnej, prestiżowej szkole z internatem w Stanach Zjednoczonych - Thomas Jefferson School w Saint Louis;
 • języki obce: angielski rozszerzony – dodatkowe lekcje z native speakerem, (w oddziale dwujęzycznym 8 godzin w tygodniu w tym 2 z native speakerem – przygotowanie do zdawania matury z języka angielskiego na poziomie IV.2); drugi język – do wyboru niemiecki, francuski, hiszpański lub inny – jeśli zbierze się grupa przynajmniej 5 uczniów;
 • małe klasy pozwalające na indywidualne podejście nauczyciela do ucznia;
 • cztery szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku przygotowujące do egzaminów maturalnych;
 • konsultacje nauczycieli po lekcjach, pozwalające na nadrobienie materiału;
 • pomoc psychologa;
 • wymianę zagraniczną uczniów z wieloma krajami Europy, Izraelem;
 • udział w prestiżowym projekcie unijnym Erasmus+ obejmującym współpracę z sześcioma krajami Europy (w ramach projektu współpracujemy ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Włoch, Chorwacji i Hiszpanii);
 • szkolny program stypendialny: stypendia naukowe wypłacane uczniom co miesiąc za wysokie wyniki nauczania, stypendia socjalne oraz fundowane przez Charlesa Merrilla i Rodzinę Bartkowskich;
 • bezpłatną naukę dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad;
 • do wyboru obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego – basen, fitness, ściana wspinaczkowa, hala sportowa;
 • kółka przedmiotowe przygotowujące uczniów do olimpiad, egzaminów językowych;
 • inne zajęcia pozalekcyjne (zgodnie z potrzebami uczniów, np. kółko teatralne, dziennikarskie, Public Achievement - edukacja społeczna);
 • możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych i wolontariacie;
 • budynek szkoły oraz boisko i ogród - bezpieczne i ogrodzone;
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem polsko i obcojęzycznym, dostępem on-line do katalogu, oraz czytelnię z centrum multimedialnym;
 • zajęcia od godz. 7:10 do 15:45 (z wyjątkiem zajęć sportowych i dodatkowych);
 • wycieczki i obozy sportowe w kraju i za granicą (np. narciarskie, rowerowe, żeglarskie).

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

 • Dwujęzyczność to termin pochodzący od słowa bilingwizm oznaczający umiejętność komunikowania się za pomocą dwóch języków. Polega ona na wykorzystaniu wszystkich sprawności językowych w języku ojczystym i obcym, jak również częstym stosowaniu zamiennie tychże języków w różnych sytuacjach podczas komunikacji.
 • Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. – To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata – mówi dyrektor Nocuła przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszania Dwujęzyczności Bilinguis, a także dyrektor XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie – Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. No i daje dodatkowy atut, jakim jest kontynuacja studiów w języku obcym w Polsce czy na świecie – dodaje.
 • Założenie jest takie, że uczeń, a potem student dwujęzyczny opanowuje funkcjonalną znajomość języka plus strategię czytania i rozumienia tekstów w obcych językach. Takie operowanie językiem jest potrzebne na przykład na stypendiach Erasmusa, kilkumiesięcznych pobytach na studiach za granicą czy innych zagranicznych stypendiach, bo wówczas liczy się umiejętność zrozumienia wykładu z określonej dziedziny, przeczytania fachowej książki, ogarnięcia specyficznego problemu.
 • Paradoksem jest, że większość uczy się języka ogólnego, który jest mało przydatny w konkretnych, życiowych przypadkach. W tym kontekście nauczanie języka ogólnego przegrywa i jak na dłoni widać wyższość nauczania dwujęzycznego, opartego na czytaniu całych sekwencji, z których trzeba zrozumieć zdania i wyciągnąć wnioski z całego tekstu. Tego klasyczne nauczanie języka obcego nie uczy.
 • Uczniowie klas bilingualnych zdają taką samą maturę i w tym samym czasie, co uczniowie innych klas. Różnica polega na maturze z języka obcego i rozszerzonych przedmiotów wykładanych w języku obcym. Język wykładowy uczniowie mogą zdawać na poziomie dwujęzycznym (poziom IV.2), który jest trudniejszy od poziomu rozszerzonego z języka obcego. Maturzysta zdający z przedmiotów rozszerzonych, wykładanych w języku obcym, oprócz arkusza w języku polskim, może także zdawać też ten sam przedmiot dodatkowo po angielsku. Przedmioty dopuszczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do zdawania w języku obcym to geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka (tylko poziom podstawowy) lub historia powszechna. Wyniki matury dwujęzycznej są wyżej przeliczane na punkty podczas rekrutacji na studia!
 • Szczególne ważne jest zrozumienie poziomu języka angielskiego IV.2. Jest on zdecydowanie trudniejszy niż poziom rozszerzony. Oprócz biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych uczeń w oddziale dwujęzycznym poznaje dorobek kulturowy i cywilizacyjny danego obszaru językowego. Opanowuje zasób wiedzy z zakresu takich dziedzin jak: literatura, sztuka, historia, geografia, polityka. Jest to możliwe między innymi dzięki regularnemu kontaktowi z rodzimymi użytkownikami języka oraz uczestnictwu w projektach i programach współpracy i wymiany międzynarodowe (w „Splocie” – Stany Zjednoczone, Izrael, Finlandia, Dania, Austria, Włochy, Hiszpania, Niemcy).

Zalety dwujęzyczności:

 • rozwija zdolności komunikacyjne;
 • poszerza zainteresowania, wiedzę i horyzonty;
 • buduje pewność siebie poprzez zrozumienie i wiedzę;
 • zapewnia praktyczny kontakt z językiem obcym; - wzmaga motywację i chęć do nauki;
 • proponuje różnorodność przy pracy na autentycznych materiałach;
 • jest pomocne w rozwinięciu precyzji i szybkości podejmowania decyzji;
 • usprawnia pamięć, koncentrację, bystrość umysłu oraz sprawność w rozwiązywaniu kwestii matematycznych i łamigłówek;
 • powoduje zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy;
 • pozwala na studiowanie w obcym języku wykładowym.

Badania naukowe potwierdzają, iż dla młodych ludzi nauczanie dwujęzyczne staje się bardzo szybko naturalnym sposobem komunikowania się. Uczniowie zostają „zanurzeni” w języku obcym, ponieważ jest to dla nich przygoda. Język obcy staje się narzędziem poznawania wiedzy z innych przedmiotów a dodatkowo stanowi atut, jakim jest możliwość kontynuacji nauki w języku obcym w kraju i zagranicą oraz zapewnia lepsze perspektywy pracy w przyszłości.

WYRÓŻNIJ SIĘ TRAFNYM WYBOREM – WYBIERZ „SPLOT”

 • WYKORZYSTAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI
 • PEWNIE SPOGLĄDAJ W PRZYSZŁOŚĆ
 • ZDAJ MATURĘ DWUJĘZYCZNĄ
 • WYBIERZ SZKOŁĘ ZE SPRAWDZONĄ KADRĄ, NAJLEPSZĄ W NAUCZANIU DWUJĘZYCZNYM
 • ZWIEDZAJ ŚWIAT, POZNAWAJ INNE KULTURY, WYRABIAJ SOBIE WŁASNE ZDANIE NA ICH TEMAT
 • BĄDŹ OTWARTY NA ŚWIAT I LUDZI
 • JUŻ DZIŚ ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ PO MATURZE
 • BĄDŹ KONKURENCYJNY NA RYNKU NA PRACY
 • WYBIERZ „SPLOT” - SZKOŁĘ, KTÓRA ZAPEWNI CI WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

 

Zasady rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Splot" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego na rok szkolny 2018/19

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Najnowsze wydarzenia, ogłoszenia i komunikaty dostępne odrazu na emailu. Zapisz się już dziś!

"SPLOT" NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu zajęło pierwsze miejsce wśród nowosądeckich liceów, a Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot" pierwsze miejsce wśród gimnazów.

Tak wynika z rankingu "Dziennika Polskiego" dla liceów z dn. 28.03.2015 r. i dla gimnazjów z dn. 14.04.2015 r. przeprowadzonego w oparciu o najnowsze wyniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury.

EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły.
» Czytaj więcej o liceum
» Czytaj więcej o gimnazjum
Z życia szkoły
06 grudzień 2018
Piękne, radosne kartki!
29 październik 2018
Aukcje na rzecz Splotu
26 listopad 2018
Labirynt Historii
Kontakt z Nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu, zapraszamy do kontaktu

+48 (18) 443 43 39
splot_nowysacz@op.pl
ul. Limanowskiego 7,
33-300 Nowy Sącz
+48 (18) 443 43 39
PKO BP SA Oddział 1 Nowy Sącz
Nr: 80 1020 3453 0000 8802 0059 5975
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT". Wszystkie prawa zastrzeżone