VII klasa

MONTESSORI SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „SPLOT”
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

Zasady rekrutacji do klasy VII Szkoły Podstawowej

Rok szkolny 2020/2021

Decyzję o przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami;
 • dodatkowo – dla uczniów chętnych do oddziału dwujęzycznego – egzaminu kompetencji językowych;
 • analizy innych osiągnięć kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp.).

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną i zwolnieni z opłaty czesnego przez pierwszy rok nauki.

Na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły należy się umówić telefonicznie (nr tel. 18 443 43 39) lub osobiście i przynieść:

 • oceny otrzymane na pierwsze półrocze w kl. VI;
 • dyplomy osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, itp.;
 • dobry humor i mocne argumenty do rozmowy, aby przekonać dyrekcję, że jest się świetnym kandydatem.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe do szkoły, które potwierdza chęć starania się o miejsce w VII klasie. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn leżących po stronie kandydata.

Terminy rekrutacji do klasy VII:

 • od 17 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. – przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych;
 • czerwiec 2020 r. – egzamin kompetencji językowych: ustny egzamin z języka angielskiego – termin rozmowy ustalany podczas rozmowy z dyrektorem;
 • do 1. lipca 2020 r. do godz. 15.00 – składanie oryginału świadectwa ukończenia klasy VI;
 • 3. lipca 2020 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych uczniów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną;
 • od 06. lipca 2020 r. – rekrutacja dodatkowa (w miarę wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ankiety szkolne (przekazane na rozmowie kwalifikacyjnej z dyrektorem szkoły);
 • świadectwo ukończenia klasy VI;
 • 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie).