Stypendium naukowe

Zasady przyznawania stypendium naukowego w „Splocie”

Stypendia naukowe w „Splocie” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020

Gratulujemy bardzo serdecznie uzyskania stypendiów naukowych naszym uczniom:

w szkole podstawowej:

 

oraz w liceum:

 

Stypendia będą wypłacane w sekretariacie szkoły do 10 dnia każdego miesiąca.

Życzymy dalszych sukcesów