Stypendium Charlesa Merrilla

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu od 1 września 2016 roku rozpoczęło przyznawanie stypendiów naukowo-rozwojowych, fundowanych przez Charles’a Merrilla.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo oraz humanistycznie, którzy pragną kształcić się w VII i VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum Zespołu Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu, jednak z powodów finansowych nie biorą takiej możliwości pod uwagę przy wyborze szkoły.

Stypendium jest przyznawane uczniom od 1. września każdego roku szkolnego.

Termin składania wniosków do 15. czerwca w sekretariacie MTO (ul. Limanowskiego 7, Nowy Sącz).

Szczegółowe informacje na stronie www.mto.org.pl

Regulamin Stypendium Charles’a Merrilla wraz z załącznikami