Werdykt XIX edycji i nagrodzone prace

Uwaga! Tytuły utworów są linkami do nagrodzonych prac.

Werdykt Jury dotyczący przyznania nagród w XIX Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”

Sponsorzy konkursu:

  • Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu
  • Wydawnictwo Biały Kruk w Krakowie

Patronat medialny:

  • Dobry Tygodnik Sądecki

Jury obradowało w składzie:

Przewodniczący:

Andrzej Warzecha – poeta, krytyk sztuki, autor licznych tomów wierszy, publicysta Dziennika Polskiego.

Członkowie:

Wojciech Molendowicz – autor książek, dziennikarz, redaktor, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

Agata Kaleta – Kierownika Działu Informacyjno – Bibliograficznego Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, propagatorka czytelnictwa.

Sekretarz:

Zofia Litawa – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych „Splot”.

Do konkursu wpłynęło 55 prac 33 autorów, w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Tekstów seniorów było łącznie 18 (w tym prozy 13, poezji 7). Dwóch seniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Prac juniorów nadesłano łącznie 15 (w tym prozy 9, poezji 6).
Jury oceniało prace w dwóch etapach.
Pierwszego czytania podjął się zespół w składzie: Zofia Litawa, Małgorzata Gucwa. Do kolejnego etapu zakwalifikowano wszystkie prace. Drugiemu czytaniu przewodniczył Andrzej Warzecha.

Werdykt Jury:

18 maja 2023 r. zebrał się cały zespół i orzekł, że:

  • konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem;
  • konkurs wraca na swoje tory po przerwie związanej z pandemią;
  • podział na kategorie wiekowe: senior i junior jest uzasadniony ze względu na bardzo różnorodny poziom nadesłanych tekstów;
  • prace były na wyrównanym poziomie, zwłaszcza w prozie;
  • pojawiły się nowe tematy – dotyczące współczesnej młodzieży;
  • pojawiły się prace o charakterze żartobliwym;
  • juniorzy otrzymują nagrody książkowe, a seniorzy nagrody pieniężne i książki.

Relacje z konkursu ukażą się w lokalnych mediach, a wszystkie nagrodzone teksty znajdą się na stronie internetowej www.splot.info

Jury po intensywnych dyskusjach zdecydowało się przyznać nagrody:

KATEGORIA JUNIOR – POEZJA

III nagrodę otrzymuje: Katarzyna Wańczyk, pseudonim „Kati” z Librantowej za wiersz „Przyszłość”. Autorka zadaje ważne pytania dla niej, jako młodej osoby. Nurtuje ją to, co będzie w przyszłości.

II nagrodę otrzymuje:  Maja Matuła , pseudonim „Mikasa” z Polan za wiersze „Starość”, „Miłość” i „Teraźniejszość”. Nagroda przyznana za krótkie lecz bogate treściowo utwory, odbiegające od stereotypowych utworów. Zawierają one głęboką refleksję.

I nagrodę otrzymuje: Weronika Mikołajczyk pseudonim „Noem” z Nowego Sącza za wiersze „Artysta”, „Anioł”, „List od mamy”. Nagroda przyznana za dojrzałość poruszanych tematów, a także dojrzałą formę utworów i wyrazistość formy.

KATEGORIA JUNIOR – PROZA

III nagrodę otrzymuje: Julia Maria Sawicka, pseudonim „Król Julian” z Nowego Sącza za opowiadanie „Dziwny przypadek na Carnaby Street”. Nagroda przyznana za ciekawy pomysł, zastosowanie humoru i znajomość problemów ludzi – hodowców zwierząt. Atutem pracy jest oryginalność słownictwa.

II nagrodę otrzymuje: otrzymuje: Martyna Smaga, pseudonim „Pszczółka” z Tymbarku za opowiadanie „Nocowanka”. Nagroda przyznana za przedstawienie obrazu współczesnej młodzieży i kontaktów między młodymi ludźmi.

I nagrodę otrzymuje: Dorota Jacak, pseudonim „Beatrice” z Kamionki Wielkiej za opowiadanie „W sztafecie życia”. Nagroda przyznana za odwagę stosowania nieformalnych rozwiązań, podjęcie trudnego tematu, wyraźną dojrzałość i zabawę formą.

KATEGORIA SENIOR – POEZJA

III nagrodę otrzymuje: Julia Wojtaszek, pseudonim „Lulu” z Uścia Gorlickiego za wiersz „Teatrum mundi”. Nagroda przyznana za oryginalną formę, dojrzałość, bogate słownictwo, wyjście poza schemat.

II nagrodę otrzymuje: Angelika Migdał, pseudonim „Migan” z Bieśnika za wiersze „Choroba”, „Moje czasy”, „Potrzebna”. Nagroda przyznana za formę przekazu i ciekawy sposób ujęcia tematu.

I nagrodę otrzymuje: Katarzyna Łabuda, pseudonim „Kabudka” z Krynicy Zdroju za wiersz „Przebodźcowanie”. Nagroda przyznana za oryginalność słownictwa, ciekawy przekaz zawarty w utworze.

KATEGORIA SENIOR – PROZA

Wyróżnienie  otrzymuje: Paulina Oleksy, pseudonim „Anthea” z Nowego Sącza za opowiadanie „Stary przyjaciel”.

III nagrodę otrzymuje: Gabriela Morys, pseudonim „Lorena M. Smith” z Wojnicza za opowiadanie bez tytułu. Nagroda przyznana za poruszenie problemów współczesnej młodzieży, ciekawy język i formę przekazu. Utwór to przestroga dla młodego pokolenia.

II nagrodę otrzymuje: Marta Płuchowska pseudonim „M.E.S.S.” z Nowego Sącza za opowiadanie bez tytułu. Nagroda przyznana za przedstawienie dzisiejszego życia „corpobajki”, wyartykułowanie obaw młodego pokolenia przed wpisaniem się w schemat współczesnego modelu pracy.

I nagrodę otrzymuje:  Anna Lipka pseudonim „Paź” ze Starego Sącza za opowiadanie „Porządny obywatel”. Nagroda przyznana za pomysł, żart z życiorysu, bardzo wnikliwie przedstawione codzienne życie, oryginalne sformułowania. Wyróżnia się na tle wszystkich prac.

Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

Protokołowała: Zofia Litawa