Werdykt XVIII edycji i nagrodzone prace

Werdykt Jury dotyczący przyznania nagród w XVIII Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”

Sponsorzy konkursu:

 • Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu
 • Miasto Nowy Sącz
 • Społeczny Instytut Wydawniczy Znak w Krakowie
 • Dom Wydawniczy Rafael w Krakowie
 • Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC

Patronat medialny:

 • Dobry Tygodnik Sądecki
 • Radio RDN Nowy Sącz

Jury obradowało w składzie:

Przewodniczący:

Andrzej Warzecha – poeta, krytyk sztuki, autor licznych tomów wierszy, publicysta Dziennika Polskiego.

Członkowie:

Dorota Kulig – nauczyciel języka polskiego i historii.

Dr hab. Wojciech Kudyba – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poeta, pisarz, krytyk literacki.

Wojciech Molendowicz – autor książek, dziennikarz, redaktor, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

Grzegorz Rapcia – Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Sekretarz:

Małgorzata Gucwa – nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych „Splot”.

Do konkursu wpłynęło 160 prac 145 autorów, w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Tekstów seniorów było łącznie 92 (w tym prozy 52, poezji 40). Dwunastu seniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Prac juniorów nadesłano łącznie 68 (w tym prozy 56, poezji 12). Trzech juniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję.

Z powodu dużej ilości prac Jury oceniało je w dwóch etapach. Pierwszego czytania podjął się zespół w składzie: Dorota Kulig, Małgorzata Gucwa i Grzegorz Rapcia, który do kolejnego etapu zakwalifikował 77 prac, 74 uczestników. Drugiemu czytaniu przewodniczył Andrzej Warzecha.

Werdykt Jury:

26 maja 2019 r. zebrał się cały zespół i orzekł, że:

 • konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem;
 • podział na kategorie wiekowe: senior i junior jest uzasadniony ze względu na bardzo różnorodny poziom nadesłanych tekstów;
 • cieszy wzrastająca liczba zestawów prozatorskich i ich coraz wyższy poziom;
 • niepokoi mała liczba utworów poetyckich;
 • wiele utworów jest bardziej odbiciem lektur niż przeżyć, zbyt mało własnych doświadczeń;
 • brak odwagi do formalnych eksperymentów, niewolnicze trzymanie się schematów;
 • silna inspiracja prozą fantastyczną, i silny wpływ kultury masowej;
 • w tej edycji nie nadesłano prac publikowanych wcześniej;
 • praca jednego autora nie została oceniona ponieważ nie podano żadnych danych osobowych;
 • juniorzy otrzymują nagrody książkowe, a seniorzy nagrody pieniężne i książki.

Relacje z konkursu ukażą się w lokalnych mediach, a wszystkie nagrodzone teksty znajdą się na stronie internetowej www.splot.info

Jury po intensywnych dyskusjach zdecydowało się przyznać nagrody:

KATEGORIA JUNIOR – POEZJA

Wyróżnienie otrzymuje: Karolina Biel z Jazowska, pseudonim „Charlotte” za wiersze „Kwiat”, „Pani końca”, „Błąd”.

III nagrodę otrzymuje: Wiktoria Szymczyk z Nowego Sącza pseudonim „Horhe” za wiersze „Mama”, „Rozczarowanie”, „Skrzydła”. Nagroda przyznana za ciekawy koncept i umiejętność dostrzegania paradoksów życia.

II nagrodę otrzymuje:  Maja Oracz z Nowego Sącza, pseudonim „Węgorz” za wiersze „Futurae”, „Zbrodnia doskonała”, „Pragnienie nieoczywiste”. Nagroda przyzana za prostotę stylu i umiejętną interpretację egzystencji ludzkiej oraz naturalność w wyrażaniu własnych doświadczeń.

I nagrodę otrzymuje: nie przyznano.

KATEGORIA JUNIOR – PROZA

Wyróżnienie otrzymuje: Hanna Biskupska z Mszalnicy pseudonim „Farfalla” za opowiadanie „Jak pies z kotem”.

Wyróżnienie otrzymuje: Aniela Stelmach z Gołkowic Dolnych pseudonim „Nela”, za opowiadanie „My nam eis Lucky!”.

Wyróżnienie otrzymuje: uczestnik o pseudonimie „Lola” za opowiadanie „Najlepszy przyjaciel”.

Wyróżnienie otrzymuje: Maja Pawlikowska z Muszyny, pseudonim „Maeve” za opowiadanie „Wyjście bez wyjścia”.

Wyróżnienie otrzymuje: Maja Bednarek z Nowego Sącza, pseudonim „Kot Czarownicy” za opowiadanie „Pani z domu obok”.

III nagrodę otrzymuje: Aleksandra Konar z Nowego Sącza, pseudonim „Fairchild” za opowiadanie „Manekin”. Nagroda przyznana za ciekawą i urozmaiconą narrację literacką.

III nagrodę otrzymuje: Bartłomiej Zieliński, pseudonim „Dragon fruit” za opowiadanie „Osiedlowy monitoring”. Nagroda przyznana za sprawną grę konwencjami powieści kryminalnej.

III nagrodę otrzymuje: Tomasz Rola z Chochorowic, pseudonim „Pan Kleks” za opowiadanie „Jestem”. Nagroda przyznana za erudycję oraz głębokie zrozumienie problemów kultury wysokiej w świecie drapieżnej ekonomii i wszechogarniającego banału.

II nagrodę otrzymuje: otrzymuje: Magdalena Skalniak z Andrzejówki, pseudonim „themostinsane” za opowiadanie „Kiedy miałam piętnaście lat”. Nagroda przyznana za sprawne posługiwanie się warsztatem, który ma do dyspozycji współczesna proza.

I nagrodę otrzymuje: Magdalena Mółka z Małej Wsi, pseudonim „Gaja” za opowiadanie „Prawdziwi przyjaciele”. Nagroda przyznana za pomysłowe ukazanie banalności życia współczesnych elit biznesowych.

KATEGORIA SENIOR – POEZJA

Wyróżnienie  otrzymuje: Natalia Mroczek z Rożnowa, pseudonim „kika 12215” za wiersze „Szkieletony”, „Nie, i koniec”, „Kwaśne(o) myśli”.

III nagrodę otrzymuje: Natalia Łyś z Nowego Sącza, pseudonim „Mizpah” za wiersze „Przyjaciel najbliższy”, „To”, „Ja”. Nagroda przyznana za śmiałość wypowiedzi lirycznej.

II nagrodę otrzymuje: Jagoda Czaplińska z Grybowa, pseudonim „G023A” za wiersze „Szary”, „Deszczowy krajobraz”, „***”. Nagroda przyznana za umiejętne nawiązanie do polskiej historii zawartej w literaturze.

I nagrodę otrzymuje: Julia Lupa z Męciny, pseudonim „Fran” za wiersze „Powróć”, „Mamrot”, „Vuelo misterio”. Nagroda przyznana za liryczne ujęcie ludzkiej, ulotnej egzystencji.

KATEGORIA SENIOR – PROZA

Wyróżnienie  otrzymuje: Natalia Mroczek z Rożnowa, pseudonim „kika 12215” za opowiadanie „Ukochana”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Dorota Repel z Krynicy-Zdroju, pseudonim „Tokyo” za opowiadanie „Koperta”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Jan Kotarba z Barcic, pseudonim „METANEFRYDIUM” za opowiadanie „Pycha”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Emilia Groń z Nawojowej, pseudonim „Tennina” za opowiadanie „Tego nie robi się kotu”.

Wyróżnienie  otrzymuje: Julia Schneider z Nowego Sącza, pseudonim „Pia” za opowiadanie „Wtedy padał deszcz”.

III nagrodę otrzymuje: Aleksandra Zięba z Nowego Sącza, pseudonim „Muruki” za opowiadanie „0.2”. Nagroda przyznana za ciekawą i urozmaiconą fabułę.

II nagrodę otrzymuje: Jolanta Kumor z Biczyc Górnych, pseudonim „Black Rose”. Nagroda przyznana za opowiadanie „Gołębie serce”. Nagroda przyznana bo jeśli literatura ma wzruszać – a ma – jeśli ma przykuwać uwagę do ostatniej kropki – a przykuwa – to „Gołębie serce” spełnia te kryteria.

I nagrodę otrzymuje:  Zuzanna Bieryt z Brzyny, pseudonim „Gemma” za opowiadanie „Weranda”. Nagroda przyznana bo nieczęsto zdarza się by fraza prozatorska oddychała poezją, a jednak tak się zdarzyło w tym opowiadaniu.

Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

Protokołowała: Małgorzata Gucwa