Klasy 7-8

MONTESSORI SPOŁECZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA „SPLOT”
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

Oferta dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej

Rok szkolny 2020/2021

Oferujemy:

 • języki obce:
  • angielski w tym zajęcia z native speakerem;
  •  drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański rosyjski lub inny – jeśli zbierze się grupa przynajmniej 8 uczniów;
 • małe klasy pozwalające na indywidualne podejście nauczyciela do ucznia;
 • zwiększoną liczbę godzin z następujących przedmiotów: język angielski, język polski, matematyka oraz dodatkowe lekcje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty;
 • szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty;
 • wymianę zagraniczną uczniów z wieloma krajami Europy, Izraelem;
 • udział w prestiżowym projekcie unijnym Erasmus+;
 • konsultacje nauczycieli po lekcjach, pozwalające na uzupełnienie materiału;
 • pomoc psychologa i pedagoga szkolnego;
 • kółka przedmiotowe przygotowujące uczniów do konkursów, egzaminów językowych;
 • bezpłatną naukę dla laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty;
 • szkolne stypendia naukowe, stypendium im. Charlesa Merrilla;
 • do wyboru obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego – basen, fitness, ściana wspinaczkowa, hala sportowa;
 • inne zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami uczniów;
 • możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych i wolontariacie;
 • budynek szkoły oraz boisko i ogród – bezpieczne i ogrodzone;
 • budynek dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo;
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem polsko i obcojęzycznym, dostępem on-line do katalogu oraz czytelnię z centrum multimedialnym;
 • zajęcia od godz. 7:10 do 15:45 (z wyjątkiem zajęć sportowych i dodatkowych);
 • wycieczki oraz wyjazdy sportowe;
 • dla oddziału dwujęzycznego – oprócz wymienionej wyżej oferty proponujemy dodatkowe lekcje geografii, matematyki, historii i biologii, prowadzone w języku angielskim przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

Zasady rekrutacji do VII klasy Montessori Społecznej Szkoły Podstawowej „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu na rok szkolny 2020/21