Montessori Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące

Pierwsze dwujęzyczne liceum w Nowy Sączu!


Najlepsze liceum w Nowym Sączu
według Perspektyw w 2019 r.

Obecnie w szkole uczy się 233 uczniów, pracuje 42 wysokowykwalifikowanych nauczycieli z pasją, bardzo zaangażowanych we wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła posiada laboratorium komputerowe z 24 stanowiskami oraz bogatą w wydawnictwa obcojęzyczne bibliotekę. Efektem wspólnej pracy jest wysoki poziom nauczania w szkole podstawowej i liceum oraz wysoki odsetek zadowolonych z edukacji absolwentów studiujących na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą.

Aktualności

Platforma Moodle

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół prowadzimy kształcenie na odległość – uruchamiamy platformę edukacyjną Moodle. Od dnia 25.03.2020 r. Twoje lekcje odbywają się za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. Dyżury nauczycieli na platformie: kliknij Najpierw załóż konto na platformie, a następnie […]

Uczennica 2 LO laureatką VII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka i Świecie Współczesnym

Jak wiecie (albo i nie wiecie), 2.03.2020 r. byłam w Białymstoku, stolicy babki podlaskiej i języka esperanto. Dlaczego Białystok i dlaczego w ogóle piszę? Okej, od początku. Od kilku miesięcy gryzłam skórki wokół paznokci, pochłaniając kolejne informacje dotyczące praw człowieka. Człowieka, czyli Twojego, naszego, mojego prawa, prawa nastolatków, pielęgniarek czy prezydentów miast. Olimpiada (może jednak […]

Praca sekretariatu

Kontakt ze szkołą do odwołania wyłącznie drogą mailową splot_nowysacz@op.pl

Co nas wyróżnia?

Dwujęzyczność

Nauczamy języka angielskiego na poziomie III.1.DJ oraz prowadzimy co najmniej dwa przedmioty z wykładowym językiem angielskim (do wyboru: biologia, matematyka, historia, geografia). Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach ćwiczy pamięć, usprawnia funkcje poznawcze mózgu i podnosi osiągane przez uczniów wyniki.

Nowoczesne metody

Niezamykanie się w ramach tradycyjnego systemu edukacji, indywidualne podejście do tematu oraz do ucznia. Urozmaicone metody (np. Team-teaching, Public Achievement, Socratic Seminars) uczą twórczego rozwiązywania problemów, umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych.

Współpraca międzynarodowa

Liczne wyjazdy oraz wymiany ze szkołami i instytucjami ze świata, podczas których realizowane są projekty poruszające aktualne problemy społeczne. Dają one możliwość nie tylko rozwoju umiejętności językowych, lecz także poznawanie świata, nawiązywanie przyjaźni, zwiększenie świadomości oraz tolerancji poprzez poznawanie innych kultur i tradycji.

Montessori

Doceniana na całym świecie metoda pracy z uczniem, pomaga dzieciom od najmłodszych lat rozwijać ich osobowości i potencjał, uczy samodzielnego podejmowani decyzji oraz inicjatyw, co sprawia, że wyrastają na ludzi tolerancyjnych, odważnych i świadomych swych możliwości.

absolwentów szkoły
założenie szkoły
uczniów w szkole
nauczycieli